top of page

Yin & Yang

Yin Yang als basis-ingrediënten

De Chinese Yin yang filosofie loopt als een rode draad door onze activiteiten heen en is samen met onze groene, natuurlijke omgeving een basisingrediënt van onze diensten. 

Bij de Yin yang begrippen draait alles om balans en harmonie. Ze verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yang symbool staat voor de kosmische dualiteit, waarbij YIN vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en YANG mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte).  

In eerste opzicht tegenpolen, maar vooral ook elkaar aanvullende waarden. Ze dansen om elkaar heen, staan in relatie tot elkaar, kunnen niet zonder elkaar en vullen elkaar aan. Yin (het éne) is niet beter dan yang (het ander) of andersom, ze zijn even-waardig aan elkaar. Evenwaardig betekent in deze gelijk én toch verschillend!

Wil je meer weten over Yin Yang? klik hier

Yin Yang en gezondheid

Hoewel yin (zwart) staat voor vrouwelijkheid en yang (wit) voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, die door het leven ontregeld kan raken. Ondanks dat ontregeling van yin en yang tot ziekte kan leiden, geeft ontregeling ook nieuwe inzichten/mogelijkheden.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de beweging van yin en yang; de gezondheid, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk.

Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar iemand in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.

Leven is bewegen! (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel)

Druk druk druk?

Onze huidige maatschappij is behoorlijk Yang en vraagt veel van ons, het tempo ligt hoog, we leggen de lat vaak hoog en we krijgen dagelijks een flinke portie informatie en prikkels te verwerken. 

Bewegen en sporten is een uitstekende ontlader en een zeer belangrijke schakel in een gezonde leefstijl maar we worden ons gelukkig ook steeds meer bewust van die andere belangrijke speler...een gezonde geest.

Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Je fysieke lichaam in verbinding met je mentale, emotionele, energetische en spirituele lichaam.

Door lange 2 do lijstjes, volle agenda's, zorgen, overleven i.p.v. leven, alleen maar doen en niet meer zijn, raken we het contact met onszelf makkelijk kwijt.

Herken je dit? Dan is het wellicht tijd om kennis te maken met je Yin kant! Ervaar hoe fijn het is om de balans te herstellen en weer in je kracht te komen.

bottom of page